Ojedinělé požáry ve Strážově a okolí - Archiv

Ohně na dolejším náměstí

1881 - 6. listopadu po sedmé hodině večer vypukl požár na Dolejším náměstí. Oheň vyšlehl ze stodoly Jana Škacha čp. 99 U Bečvářů. Shořela stodola, stavení, šest ovcí a jedna koza. Odtud se rozšířil oheň na sousední stavení a stodolu Čeňka Škacha čp. 98 U Nánů, na stavení Františka Tomáse čp. 97, dále na stavení a stodolu Antonína Jiříka čp. 96 U Škrobařů. Odtud se rozšířil oheň na stavení vdovy Anny Beranové čp.95 a na stavení kováře Jiřího Denka čp. 94.

 

 

Od velkého požáru chytilo směrem západním stavení i stodola Václava Úlovce čp. 100 U Vítů, stavení a stodola Čeňka Bouberle čp. 101 a stavení vdovy Alžběty Fritzové čp. 102 U Bajtlů. Protější stavení čp. 136 Leonarda Šnejdara místní hasiči za pomoci hasičů z Janovic uhájili a tím zachránili hořejší část města. Celkem shořelo devět popisných čísel i s hospodářskými budovami. Čp. 101 zaniklo, neboť Čenňek Bouberle již znovu stavení nepostavil, ale stave-niště odprodal sousedu Václavu Úlovcovi na zahrádku.

14. prosince téhož roku vypukl opět požár na Dolejším náměstí. Byl založen. Oheň vyšlehl ve stodole Josefa Janky čp. 92 (nyní měšťanská škola) o desáté hodině večerní. Rozšířil se na stavení a stodolu Jiřího Holuba čp. 93 U Šašků a na ještě nedostavěnou stodolu Anny Beranové čp. 95. Obytná stavení čp. 92 Josefa Janky a čp.94 Jiřího Denka byla uhájena.

1882 - 21. ledna shořela po požáru nově postavená stodola vdovy Alžběty Fritzové čp. 102 U Bajtlů.

Požár v Židovské ulici

Nový velký požár vypukl po čtrnácti dnech (6.2. 1882) v Židovské ulici. Vypukl po šesté hodině večerní na půdě domu obchodníka Isáka Singra čp. 196 U Stavitelů.Zničil sousední stavení dědiců Wolfa Štádlera čp. 197 a tři domy ve směru západním: čp. 188 Josefa Brumla, čp. 194 téhož majitele a čp. 195 zámečníka Jana Lankuse. Odtud přeskočil oheň přes ulici na protější dům čp. 191 koželužského mistra Josefa Hněvkovského a čp. 190 řídícího učitele Fratiška Prentnera.

Od velkého požáru vzňala se i střecha židovské synagogy a shořela úplně. Dalšímu rozšíření požáru se podařilo zamezit obětavostí místního hasičského sboru, opět za pomoci hasičského sboru z Janovic. Jejich zásluhou byla celá dolní část Židovské ulice od ohně uchráněna. Oheň vznikl pravděpodobně z neopatrnosti.

Vyvěšeno Dokument Archiv
2008/ 10/ 28

Požár, Běšiny č.p. 55

Začátek topné sezony je zde !! Dne 28.10.2008 v 15:32:38 rozezněla nad okrskem Strážov hasičská siréna . Příčinou byl požár v Běšinech č.p. 55, směr na Sušici. Naše jednotka byla po příjezdu postavena do stavu zálohy. Požár se podařilo lokalizovat místnímu sboru dobrovolných hasičů.

Složení jednotky: Kiesenbauer J., Adamec J., Kiesenbauer M., Beneš Z., Fürbacher V. a Matějka A.

2012/ 12/ 31
2008/ 03/ 01

Technická pomoc

Odstraňování překážek. Strom přes cestu směrem na vesnici Opálka. Strom byl poražen vlivem silného větru 10 až 15 m/s a bránil průjezdu.

2012/ 12/ 31
2007/ 12/ 15

Požáry 2007

Stručný seznam událostí, při kterých zasahovala naše jednotka v roce 2007 . S touto zprávou nás seznámil velitel sboru Jindřich Kiesenbauer na valné hromadě sboru ..

2012/ 12/ 31

Aktuální dokumenty

Archiv