Bookmark and Share

Železný hasič města Strážov

Vydáno dne 16. 06. 2014 (3605 x přečteno)

Pozvánka na poslední soutěž 1. ročníku Šumavské ligy v disciplínach TFA.


 

SDH Strážov ve spolupráci s městem Strážov
Vás srdečně zve na soutěž v hasičském silovém víceboji.

 

Jedná se o poslední závod prvního ročníku Šumavské ligy v hasičském vytrvalostním a silovém víceboji. Po závodě bude vyhlášení výsledků celé ligy.

 


Datum konání:

 • neděle 3. srpna 2014

Místo konání:

 • náměstí (viz přiložená mapa)

Časový harmonogram soutěže:

 • 8:00–8:45 registrace soutěžících
 • 8:45–9:00 seznámení soutěžících s tratí
 • 9:00 začátek soutěže

Startovné:

 • 150 Kč za soutěžícího

Kategorie:

 • Přihlásit se může každý člen SDH (starší 18 let) a příslušník HZS kraje, HZS podniku
 • Kategorie:
  • muži
  • ženy
   • Pro otevření kategorie žen se musí přihlásit min. 5 žen do 15. července. Z důvodu zakoupení pohárů a cen. Po domluvě je možná úprava pravidel (zjednodušení disciplín). Při neotevření kategorie ženy budou ženy startovat v kategorii muži (i zde je možná úprava disciplín).
 • Do vyhlášení Šumavské ligy se počítají výsledky pouze z kategorie muži.

Pravidla soutěže:

 • Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat překážky v určeném pořadí (viz dále uvedený popis trati).

Výzbroj a výstroj soutěžícího:

 • Třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev. Zásahová přilba, zásahová obuv, zásahové rukavice. Dýchací přístroj Dräger (bude sloužit jako zátěž) dodá pořadatel.

Popis trati:

 • Spojení a roztažení dvou proudů B (každý o třech hadicích B připravených v harmonice zakončený proudnicí) s následným odložením proudnic na vyznačené místo (položení, né hození z výšky).
 • 60 úderů 10 kilogramovým kladivem v hamer boxu (30 úderů do horní a 30 do spodní desky). Počet provedených úderů počítá rozhodčí a po splnění daného počtu poklepe závodníkovi na záda a tím mu signalizuje možnost pokračování v závodu.
 • Překonání dvoumetrové bariéry libovolným způsobem. Pro překonání bariéry se nesmí využít boční ocelová konstrukce překážky.
 • Výstup po žebříku na plošinu lešení cca 4 m nad zemí, vytažení závaží pomocí lana, které se vyzvedne přes zábradlí a odstaví na vyznačené místo. Na žebříku je nutno se pohybovat po jednotlivých příčlích. Při překročení více příčlí se závodník musí vrátit na zem a znova opakovat výlez po žebříku. Je nutno se dotknout při výstupu i sestupu nohami spodních 2 příčlí.  
 • Přeběhnutí pásu pneumatik.
 • Přenesení kanistrů (2 x 30 kg) na vyznačené trase.
 • Smotání dvou hadic B a jejich uložení do boxu na hadice. Hadice je zakázáno jakkoliv přehýbat. Motat se musí začít od koncovky.
 • Převalení traktorové pneumatiky 8x.
 • Libovolným způsobem zdolání překážky okno.
 • Přemístění figuríny o hmotnosti 80 kg po vyznačené dráze (úchopem obouruč zezadu – zákaz za nohy, hlavu apod.).
 • Výběh cca 70 metrů do mírného stoupání a následné zmáčknutí tlačítka pro ukončení pokusu.

Za nesprávné provedení disciplíny bude udělena časová penalizace! Výše časové penalizace bude vyvěšena v den závodu.

Celá trať se nachází na náměstí, první disciplína na asfaltovém povrchu, zbytek na žulových kostkách. Soutěžící nastoupí na start  kompletně ustrojen. Pro měření času bude použita elektronická časomíra. V případě selhání techniky bude zajištěno ruční stopování.

Soutěžící je povinen se dostavit 5 minut před svým rozběhem (při vyběhnutí závodníka o jedno startovní číslo menší).

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu překážek.

Vyhodnocení:

Bude provedeno do 30 minut po ukončení soutěže. O umístění rozhoduje dosažený celkový čas.

POZOR! Soutěžící startují na vlastní nebezpečí!

Organizační:

V případě poškození technických prostředků a nářadí dodaného pořadatelem, které by vedlo k narušení soutěžního výkonu, bude soutěžícímu umožněn opravný pokus na konci startovní listiny.

V případě poškození osobní výzbroje a výstroje, které znemožní soutěžícímu v pokračování soutěžního výkonu, bude soutěžící diskvalifikován.

Počet startujících je omezen na celkově 40 osob. Prosíme proto o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím přihlášky do soutěže uvedené v těchto propozicích nejpozději do 18. 7. 2014 (zájemci přihlášený po tomto termínu nemají nárok na stravu). Do přihlášky uveďte jméno, vysílací organizaci, datum narození a kontakt.

Přednost budou mít soutěžící, kteří se již zúčastnili kol šumavské ligy. Proto tuto skutečnost prosím uveďte také do přihlášky.

Přihlášku je možno zaslat na níže uvedený e-mail. Po naplnění výše uvedeného počtu již další soutěžící nebudou do soutěže přihlášeni. O případném nepřijetí do soutěže budou včas vyrozuměni.

V případě nenaplnění počtu závodníků je možno se přihlásit v den závodu.

Prosíme proto, aby součástí přihlášky byl i kontakt na přihlašované soutěžící.

Kontakt:

Přihlášky:                      chalus.daniel@email.cz

 

Stránky:                        firesport.eu, stránky ligy

 

Facebook:                     http://www.facebook.com/SumavskaLiga

 

Událost na FB:             https://www.facebook.com/events/584164651605861/

 

Rezervace startovního pořadí: http://sumavska-liga.webnode.cz/news/strazov3/

 

Dotazy:          Daniel Chaluš:          773 756 820