Bookmark and Share

Železný hasič - Strážov 2012

Vydáno dne 03. 08. 2012 (4171 x přečteno)

SDH Strážov ve spolupráci s Městem Strážov Vás srdečně zve na soutěž v hasičském silovém víceboji.


Časový harmonogram soutěže:

• 9:00–9:45 registrace soutěžících
• 9:45–10:00 seznámení soutěžících s tratí
• 10:00 začátek soutěže

Startovné:

• 100 Kč za soutěžícího (v ceně startovného je zahrnuto občerstvení)

Kategorie:

• Přihlásit se může každý člen SDH (starší 18 let) a příslušník HZS kraje.

Pravidla soutěže:

• Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat překážky v určeném pořadí (viz dále uvedený popis trati).

Výzbroj a výstroj soutěžícího:

• Pracovní stejnokroj (PSII). Přilba (může být i sportovní), sportovní obuv, pracovní rukavice. Pracovní polohovací pás a dýchací přístroj Saturn S7 (bude sloužit jako zátěž) dodá pořadatel.


Popis trati:

• Spojení a roztažení dvou proudů B (každý o třech hadicích B připravených v harmonice zakončený proudnicí) s následným odložením proudnic na vyznačené místo (položení, né hození z výšky).
• 60 úderů 10 kilogramovým kladivem v hamer boxu (30 úderů do horní a 30 do spodní desky). Počet provedených úderů počítá rozhodčí a po splnění daného počtu poklepe závodníkovi na záda a tím mu signalizuje možnost pokračování v závodu.
• Libovolným způsobem zdolání překážky okno.
• Výstup po žebříku na plošinu lešení cca 4 m nad zemí, vytažení 20 kilogramové závaží pomocí lana, které se vyzvedne přes zábradlí a odstaví na vyznačené místo. Před výstupem na lešení po žebříku si soutěžící sám připne karabinu s jistícím lanem k pracovnímu polohovacímu pásu a po sestupu z žebříku si ji sám odepne. Při sestupování z lešení není dovoleno na zem ze žebříku seskakovat.
• Přeběhnutí pásu pneumatik.
• Přenesení kanistrů (2 x 30 kg) na vyznačené trase.
• Smotání dvou hadic B a jejich uložení do boxu na hadice.
• Převalení traktorové pneumatiky 8x.
• Překonání dvoumetrové bariéry libovolným způsobem. Pro překonání bariéry se nesmí využít boční ocelová konstrukce překážky.
• Přemístění figuríny o hmotnosti 80 kg po vyznačené dráze (úchopem obouruč zezadu – zákaz za nohy, hlavu apod.).
• Výběh cca 70 metrů do mírného stoupání s překonáním tunelu a následné zmáčknutí tlačítka pro ukončení pokusu.

Za nesprávné provedení disciplíny bude udělena časová penalizace.


Celá trať se nachází na náměstí, první disciplína na asfaltovém povrchu, zbytek na žulových kostkách. Soutěžící nastoupí na start kompletně ustrojen. Závod bude probíhat pro dva soutěžící paralelně. Pro měření času bude použita elektronická časomíra. V případě selhání techniky bude zajištěno ruční stopování.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu překážek.
Vyhodnocení:
Bude provedeno do 30 minut po ukončení soutěže. O umístění rozhoduje dosažený celkový čas.
POZOR! Soutěžící startují na vlastní nebezpečí!

Organizační:

V případě poškození technických prostředků a nářadí dodaného pořadatelem, které by vedlo k narušení soutěžního výkonu, bude soutěžícímu umožněn opravný pokus na konci startovní listiny.
V případě poškození osobní výzbroje a výstroje, které znemožní soutěžícímu v pokračování soutěžního výkonu, bude soutěžící diskvalifikován.
Počet startujících je omezen na celkově 80 osob. Minimální počet startujících je 20. Prosíme proto o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím přihlášky do soutěže uvedené v těchto propozicích nejpozději do 29. 7. 2012. Při malém počtu účastníků budou závody zrušeny a všichni přihlášení budou vyrozuměni emailem.
Přihlášku je možno zaslat na níže uvedený e-mail. Po naplnění výše uvedeného počtu již další soutěžící nebudou do soutěže přihlášeni. O případném nepřijetí do soutěže budou včas vyrozuměni.
V případě nenaplnění počtu závodníků je možno se přihlásit v den závodu.
Prosíme proto, aby součástí přihlášky byl i kontakt na přihlašované soutěžící. Propozice budou uveřejněny na internetových stránkách sboru (viz níže).

Kontakt:

Přihlášky: e-mail: Chalus.daniel@email.cz
Stránky www.sdh.strazov.cz

Dotazy: Daniel Chaluš: 773 756 820
Martin Kopecký: 777 609 381