Bookmark and Share

Výroční valná hromada

Vydáno dne 04. 12. 2008 (4624 x přečteno)

Sbor dobrovolných hasičů ve Strážově pořádá v sobotu dne 6. prosince 2008 od 18.00 hodin v sále hostince „ U ZLATÉHO JELENA „ na kterou srdečně zve své členy a ostatní příznivce.

Program jednání :

1) Zahájení
2) Volba zapisovatele výroční valné hromady, volba návrhové komise a čtení zápisu z minulé VVH
3) Volba ověřovatele zápisu výroční valné hromady
4) Zpráva o činnosti SDH za rok 2008
5) Zpráva velitele za rok 2008
6) Zpráva o činnosti M.H a činnost sboru v ZČHL za rok 2008
7) Zpráva o hospodaření SDH za rok 2008
8) Zpráva revizní komise
9) Návrh plánu činnosti a rozpočet na rok 2009
10) Diskuse
11) Usnesení výroční valné hromady a schválení rozpočtu plánu činnosti SDH  Strážov na rok 2009
12) Závěr
13) Občerstvení, volná zábava

Účast na výroční valné hromadě ve stejnokrojích !!!


 


Zdroj: Honza - Strážov