Bookmark and Share

Výroční valná hromada

Vydáno dne 18. 12. 2007 (5953 x přečteno)

konaná dne 1.12.2007 od 1800 hod v hostinci „ U Zlatého jelena“. Zúčastnilo se celkem 58 členů, z celkové základny 150 členů, včetně dorostu a 18 hostů a příznivců našeho SDH.


Za MěÚ Strážov starosta ing. J. Pavlásek a místostarosta p. M. Jiřík. Za ÚO HZS Klatovy jeho ředitel plk. J. Rayser, za SH ČMS v Klatovech p. V. Toman a pí. A. Muchková členka odborné rady žen. Z okolních sborů byli vysláni jejich zástupci.

Starosta sboru přivítal přítomné a předal slovo bratru J. Denkovi, který provázel celou VVH. Ta probíhala podle schváleného programu. Starosta SDH p. Fürbacher přečetl svou zprávu z uplynulého roku. Připomněl různé akce a aktivity našeho sboru.Jako například: odeslání částky 1000,-Kč na konto pozůstalých po tragicky zemřelém hasiči, který zahynul při likvidování škod při orkánu Kyril, dále příspěvek 1000,-Kč do Klubu zasloužilých hasičů, jehož členové jsou i členové našeho sboru. V letošním roce jsme pořádali ples SDH Strážov, členové sboru také udržují hasičské cvičiště, na kterém připravujeme výstavbu víceúčelové dřevěné stavby. Velitel sboru seznámil členskou základnu s možností získat pro náš sbor novou CAS. Starosta s velitelem předali věrnostní stužky členům za 10, 20, 30 a 50 let členství ve sboru. Máme i dva členy, kteří jsou ve sboru 57 let. Navštívili jsme i členy, kteří měli v letošním roce životní jubilea. Své zprávy přečetli i hospodář sboru, členka revizní komise a vedoucí mládeže. Návrh plánu činnosti na rok 2008 byl členskou základnou schválen.

Členové soutěžního družstva mužů pustili videoprojekci ze soutěží, kterých se zúčastnili. Na závěr nás mile překvapil majitel hostince, ve kterém jsme pořádali naši VVH, odhalením nástěnné malby sv. Floriana.

Bylo podáno občerstvení a mladí hasiči dostali adventní kalendáře. Následovala volná zábava.


Zdroj: Tomanová