Bookmark and Share

První pomoc

Vydáno dne 06. 12. 2007 (5347 x přečteno)

Neposkytnutí první pomoci je trestným činem, dle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 207 a § 208 sankce za neposkytnutí pomoci. Tento trestný čin je v zákoně přesně formulován, rozdílnou trestní sazbou je rozlišeno neposkytnutí pomoci v případech, - kdy tak bylo možno učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, - kdy byl podle povahy svého zaměstnání dotyčný povinen takovou pomoc poskytnout, - kdy řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného


Co je první pomoc
- první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.

Cíle první pomoci
- tři cíle první pomoci jsou:

zachránit život
zabránit zhoršení zdravotního stavu
urychlit proces uzdravení

Priority - je nutné zajistit tři základní životní funkce:

je nezbytné zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty
dýchání je v případě potřeby nutné obnovit a udržovat umělým dýcháním
je nezbytné obnovit a udržet krevní oběh nepřímou srdeční masáží a zastavením krvácení

- velmi důležité je nestat se sám postiženým, když se pokoušíte o záchranu druhého. Nepřibližujte se proto k postiženému, pokud se přitom dostává do nebezpečí i váš život (např. úraz elektrickým proudem). Nejdříve se zabývejte těmi, kdo jsou nejvážněji zraněni. Nehýbejte s postiženým, pokud to není zcela nutné. Neopatrná manipulace s postiženým může podstatně zhoršit jeho zranění.

Informace, které sdělujeme, když voláme 155, mobil 112

naše jméno
místo, čas a charakter nehody
počet poraněných, charakter jejich poranění
přístupové cesty k místě nehody
kontaktní telefon
Nikdy hovor neukončujeme jako první!


Zdroj: zákona č. 140/1961 Sb., IZS