Bookmark and Share

Organizační zabezpečení

Vydáno dne 28. 05. 2008 (5575 x přečteno)

Krajského kola hry PLAMEN pro Karlovarský a Plzeňský kraj 13.-15.6. 2008 v Chodově

 


Pořadatel: KSH Karlovarského kraje

Organizátor : OSH Sokolov, OORM Sokolov

Odpovědná osoba : Stanislav Šimral

Místo: Chodov, okr Sokolov, atletický stadion ŠAK Chodov

Účast:
a) desetičlenná družstva mladých hasičů + vedoucí + řidič
b) rozhodčí, každé OSH zajistí 4 rozhodčí – pracovní stejnokroj PS I nebo PS II
c) štáb
d) technická četa
e) hosté

Časový harmonogram :
13.6.2008

19:00 Dojezd soutěžících a rozhodčích – ubytování
17:00- 20:00 Presence kolektivů u vchodu na ŠAK
20:00 Sraz štábu soutěže a rozhodčích – rozlosování startovních čísel

14.6.2008 7:00 Snídaně


8:00 Zahájení disciplín – slavnostní nástup
8:30 Štafeta 4x60m
9:30 Štafeta požárních dvojic
10:30 Požární útok CTIF
11-13:00 Oběd
13:30 Štafeta CTIF
14:45 Závod požárnické všestrannosti
16-18:00 Večeře
18:00 Běh na 60m s překážkami

15.6.2008

7:00 Snídaně
8:00 Požární útoky
12:00 Slavnostní nástup
13:00 Oběd – odjezd soutěžících

Ubytování a stravování:

Ubytování kolektivů ve stanech nad stadionem, sociální zázemí na stadionu. Záchody, sprchy, občerstvení Ubytování rozhodčích v chatkách na stadionu a ve školní družině – spacáky s sebou. Stravování ve školní jídelně 3ZŠ v Chodově cca 100m od areálu ŠAK

Doprava: na vlastní náklady družstev, ve spolupráci s příslušnými OSH

Zdravotní služba: zajistí pořadatel

Podmínky soutěže:

Přihláška : vyplněnou přihlášku zašlou vítězná družstva z jednotlivých okresů na adresu pořadatelů krajské soutěže do 5.6.2008 na adresu SDH Chodov, Husova 588, Chodov 357 35

Charakteristika : zajistí vedoucí družstev, pokud bude organizátorem soutěže požadována. Vítězná družstva zašlou charakteristiku na adresu pořadatele společně s přihláškou.

Kronika :

Povinností každého družstva je předložení kroniky při prezentaci kolektivu. V případě nesplnění této podmínky nemusí být družstvu, na základě rozhodnutí štábu soutěže, povolen start .

Průběh jednotlivých disciplín :

Dle Směrnice hry Plamen včetně dodatků a výkladu směrnic (platnost od 1.9.2004

Organizační upřesnění :

Velitel soutěže:

Hlavní rozhodčí soutěže: Karel Kovařík PJ

– hl. rozhodčí Jan Vostrčil KV - tráva nástřikové el. terče

PÚ CTIF – hl.rozhodčí Jarda Frána PS - tráva 2 stavy – jeden provádí, druhý připravuje

Štafeta 4x60m – hl. rozhodčí Míla Plaček KV tartan 2 dráhy

Štafeta CTIF – hl. rozhodčí Marie Klementová SO - tartan 2 dráhy

Štafeta dvojic – hl. rozhodčí Milan Hoffmann PJ- tráva

ZPV – hl. rozhodčí Petr Ouřada DO- start cíl na stadionu, běh na Smolnickém kopci

Běh na 60m s překážkami – hl. rozhodčí František Dlesk KT- tartan 2 dráhy

Soutěžní materiál a vybavení: dle směrnice Plamen.

Presence: při presenci odevzdají vedoucí družstev :

Dle směrnice hry Plamen:

n   doplněnou přihlášku - pouze v případě změn
n   členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií, občanské průkazy členů starších 15-ti let
n   kroniku družstva (Plamen) !!!

Pořadí nástupu na disciplíny : dle rozlosování jednotlivých okresů

Finanční zabezpečení :Finanční prostředky poskytované každoročně k účelu uspořádání krajských kol jsou čerpány z dotace podané MV ČR obsahově zaměřené k výše uvedenému účelu. Jejich výše, termín a způsob přidělení je plně v kompetenci vyhlašovatele a závisí tedy na výběrovém řízení Ministerstva vnitra ČR. O jeho průběhu a výsledcích bude Kancelář SH ČMS informovat organizátory bezprostředně po zveřejnění. O dalších možnostech čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů budou organizátoři informováni v rámci jarních krajských porad vedoucích nebo zástupců OORM.

.Přílohy :

1)      přihláška družstva – hra Plamen, dorostenci, dorostenky
2)      přihláška jednotlivce – dorostenec, dorostenka


Zdroj: simral@mestochodov.cz