Bookmark and Share

Ojedinělé požáry ve Strážově a okolí

Vydáno dne 15. 12. 2006 (6517 x přečteno)

Dík zděným štítům a tvrdé krytině vyskytují se požáry později již ojediněle a jsou zpravidla hasičskými sbory lokalizovány.


1881 20.4. se zúčastnil sbor hašení ohně se dvěma stříkačkami v Božtěši-cích.Shořelo stavení Jandy a Tomana 14.10. v Rovné si udělal asi pětiletý hoch oheň za stodolou J. Souška. Vítr oheň rozdmýchal a přenesl jej na stavení Josefa Kroupara, Františka Tomana a Jiřího Kubáta. Shořela 4 stavení se zásobami. Uhořelo 5 vepřů.
1882 28.8. v Záhorčicích vypukl oheň ve stodole č. 8 V. Tomana a rozšířil se na stavení č. 9 A. Tomana.
1883 20.5. shořelo stavení J. Petrmichla na Patrasce 4.6. byl požár na Splži u Jana Petrmichla č. 5. 11.6. se sbor zúčastnil hašení požáru na Klenové.
1885 30.4. v den výročního trhu ve Strážově hořelo v Pláskách. Vyhořelo č. 23 Vavřince Stáhla. 10.9. lehlo popelem 5 stavení v Lehomě.
1886 14.11. hořelo v chlévě Č. Šmalcla č. 160 na Hradčanech. Zadusila se kráva.
1894 5.2. vyhořelo č. 82 U Šafářů
1895 8.10. vyhořel mlýn Obora Antonína Uldricha na Opálce.
1896 1.11. hořelo v krámu Jiřího Tomana v Klatovské ulici.
1897 3.6. shořelo č. 8 v Lehomě.
1898 16.7. od jiskry z komína nad hrnčířskou pecí se vzňalo č. 40 Jana Beneše a chytila střecha č. 39.
1900 17.12. poprvé s novou stříkačkou uhájil sbor požár vzniklý v obchodě Josefa Tomana č. 106.
1901 31.5. v nočních hodinách pro nedostatek vody shořelo stavení na Splži. 28.10. v Lukavici po skončené zábavě ve 4 hodiny ráno vypukl oheň v č.10 Josefa Tomana, rozšířil se na č. 4 Josefa Tomana a pastušku č. 8.
1903 17.5. v 10,30 hodin z neopatrnosti vznikl požár ve Smrkové hoře. 29.5. odpoledne hořelo ve Dvorci č. 15. Vyhořel mlýn K. Reila s pilou a s celým stavením.
1905 2.6. hořelo ve Chvojové hoře. 23.7. ve 14 hodin zapálil blesk stodolu v Božtěšicích č.8 Jiřího Hofmana.
1906 6.4. v Lehomě vyhořela 2 stavení.
1907 1.10. při uzení se vznítily saze u Boř. Jiříka č. 28. Poprvé bylo použito hydrantu z nového vodovodu.
1908 9.11. vznikl oheň v kolně hostinského Boř. Jiříka a zasáhl přilehlou budovu.
1909 11.4. zasáhl sbor při požáru v Lukavici u Ondřeje Úlovce.
1911 27.8. v odpoledních hodinách vznikl oheň ve světnici domu č. 72. 27.10. zapálil šestiletý synek slámu před stodolou mlynáře Kronfořta v Záhorčicích. Sbory Strážov, Splž a Krotějov oheň lokalizovaly.
1913 27.9. ve 21,30 začalo hořet na Patrasce u hostinského V. Schniböcka. Voda byla příliš vzdálená. Shořelo obytné stavení a stodola.
1914 23.4. v 16,30 hod. se objevil oheň na střeše obytného stavení M. Zollpriesterové. Uhašen byl bez stříkačky.
1915 2.8. při taneční zábavě po 2. hodině noční vznikl požár ve stodole č. 2 A. Jiříkové, hostinské na Opálce.
1918 20.5. vznikl oheň v Rovné ve stodole č. 10 náležející Terezii Hynčíkové. Shořela č. 7,8,9,10 a 19.
1922 28.8. v noci shořela stodola Josefa Huspeky v Brtí.
1923 17.3. v noci shořela parní pila Jana Horkého v Opálce č. 10. 4.5 vyhořela stodola Kristiána Chalupského v Brtí č. 9. 7.8 v Lehomě úplně vyhořelo stavení legionáře Uldrycha.
1924 16.5. při pohřbu Č. Fritze zapálil blesk stodolu č. 129 K. Břízy. 20.5. před 15. hodinou vypukl oheň v obytném stavení č. 121 soustružníka Jana Kasíka. Bylo přítomno 10 sborů s 12 stříkačkami. Stavení lehlo popelem a nebylo již obnoveno.
1926 4. a 5. 7. pomáhá sbor při povodni.
1927 14.8. vyhořely stodoly č. 76 Jana Souška a č. 75 Josefa Břízy ve Strážově. 1.9. byl oheň v menšinové obci Krotějově. Popelem lehla stavení č. 22 Pangerla, č.1 Úlovce, č. 18 Stuibiera, č. 20 Kleinera. Účastno bylo 12 sborů.
1928 1.9. v noci vyhořela stodola č. 70 E. Denka.
1929 22.7. udeřil blesk do stodoly Boř. Škacha. 21.8. ráno hořelo ve stodole č. 10 Josefa Hoffmana v Božtěšicích. 28.8. v noci shořela stodola č. 102 Josefa Denka.
1930 vzňala se bleskem stodola č. 80 u Baxů. Zde poprvé zasáhla strážovská motorová stříkačka.
1932 17.8. vyhořela hospodářská usedlost U Ortů na Opálce.
1934 21.3. vyhořela č. 104 V. Štampacha a č. 103 Štěpána Taušera. 20.7. byl požár v Lehomě u Konráda. Vyhořela 3 stavení.
1935 8.10. hořelo v Brtí u Úlovce ( u brtského mlýna ).
1941 29.7. o půlnoci hořelo v č. 21 Hodka od kouřové roury. Oheň byl lokalizován.
1945 5.7. v Mladoticích u Fremutha shořela kůlna a lípa.
1947 2.10. hořelo v Židovské ulici č. 37 U Sklenářů. Přijelo 7 okolních sborů. Oheň byl lokalizován.
1953 Na Velikonoční neděli hořelo u K. Kroupara ve Vítni.
1957 Shořela stodola u Tandouška v Brtí.
1961 12.9. vyhořel hostinec U Michálků č. 66 K. Kalivody. Zásah hasičů byl dosti pozdní.
1969 V listopadu hořelo ve finském domku na Opálce.
1970 22.10. došlo k pžáru ve skladu JZD ve Strážově - samovznícením.
1971 11.10. vyhořel stoh slámy JZD ve Strážově.
1977 1.9. zapálil blesk stodolu u Zöllpriesterů ve Strážově.
1978 1.9. požár traktoru ve Strážově.
1983 29.7. v objektu JZD hořel stoh slámy. Škoda 35 tis Kčs.
1984 Hasiči ze Strážova zasahovali u 3 požárů z toho v obci 2x: 30.4. u požáru obytného domu v Brtí ( včas lokalizován, nedošlo k velké škodě). 23.8. u požáru stejného stohu v objektu JZD jako v předchozím roce.
1985 Zásahové družstvo ze Strážova vyjíždělo k požáru celkem 3x a to k požáru rekreačního objektu v Zelené Lhotě, k požáru lesa u Javora a k požáru stohu v Běšinech.
1986 2 zásahy požárníků přímo ve Strážově a to: 6.4. při požáru v garáži V. Fraňka, kde se vzňala prkna sušená nad prozatímně instalovanými kamny. 20.12. při požáru půdy v domě U Šilhů, založeném malým chlapcem.
1988 2.10. zasahoval sbor při požáru stodoly Na Klapárně ve Vrhavči.
1989 24.8. a 27.10. při požárech stodol v Hubenově a Kunkovicích
1990 1.8. se strážovští hasiči účastnili likvidace požáru zařízení Plemenářského podniku Klatovy na Wolfsangu.
1991 9.8. požár stodoly v Děpolticích. 10.8. požár včelína na Opálce.
1993 Sbor hasičů zasahoval 2x přímo ve Strážově a to při požáru stohu slámy v Káclinku a při požáru stodoly p. Kolorose ( U Bajtlů ) č. 102.
1996 27.9. výjezd k požáru lisu na poli u Brtí. 3.10. požár stodoly u Vrbů v Lehomě. 29.12. výjezd k požáru v Podolí.
1997 4. 7. u požáru lesa nad Záhorčicemi. 10.11. u požáru v Zenitu v Běšinech.
1998 6.1. požár dříví u Vacínů v Lukavici. 23.4. požár v lese v Lehomě. 3.9. u požáru zemědělské usedlosti na Onom Světě. 21.10. u požáru v hostinci na Čachrově.
1999 Zásahová jednotka zasahovala celkem 4x u požáru z toho ve Strážově u požáru automobilu Olcit dne 7.9. a také u požáru kravína v Hojsově Stráži dne 28.10. ( škoda cca 2 mil. Kč ).


Zdroj: SDH Strážov