Bookmark and Share

Odborná příprava jednotek

Vydáno dne 03. 10. 2008 (5505 x přečteno)

Je potřeba získat požadovanou odbornou způsobilost pro výkon dané funkce v jednotce JPO města. Pro informovanost uvádím termíny kurzů.


Velitelé -  16 hodin,  JPO II a III, 31.10. - 1.11. 2008 , od 8.00 Požární zbrojnice Bezděkov.
Strojníci - 8 hodin, JPO II a III,  1.11. 2008 od 8.00 Stanice HZS C1 Klatovy.


Odbornou přípravu jednotek PO definují tři základní právní předpisy a to:

1. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
2. vyhl. č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,
3. pokyn generálního ředitel HZS ČR a náměstka ministra vnitra ze den 7.8. 2003 k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (dále jen SIAŘ GŘ a NMV č. 36/2003).

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

- obec a obecní úřad zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO),
- obec poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolné JSDHO, který se ve své pracovní době zúčastnil nařízené odborné přípravy,
- velitelé, strojníci a technici speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí,
- členové dobrovolných jednotek PO jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy. Zúčastňují-li se odborné přípravy členové dobrovolných jednotek PO ve své pracovní době, považuje se to za překážku na straně zaměstnance z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu - tudíž zaměstnavatel je povinen (dle § 200 zákoníku práce) poskytnou volno v nezbytně nutném rozsahu,
- odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením.

Veškeré podklady, informace či přihlášky k výše uvedeným kurzům je možné získat na tel. čísle 950 311 165 (ICQ 482-306-721).


Zdroj: http://www.hzspk.cz/