Bookmark and Share

Krajskké kolo - DOROSTU 2008

Vydáno dne 28. 05. 2008 (5815 x přečteno)

Pořadatel :
Krajské sdružení hasičů KVk ve spolupráci s OSH Cheb pod záštitou starosty obce Krásná
Termín konání :   21. červen 2008
Místo konání : Fotbalové hřiště v obci Krásná u Aše


Účast:
· sedmičlenná družstva+náhradník dorostenců a dorostenek+vedoucí+řidič
· jednotlivci v kategorii dorostenci a dorostenky+vedoucí+řidič rozhodčí
· štáb soutěže
· technická četa
· hosté

Soutěže se zúčastní za Plzeňský kraj maximálně 21 jednotlivců a za Karlovarský kraj 9 v každé kategorii(Dorci, Dorky). V soutěži družstev v každé kategorii je množství zúčastněných družstev neomezené.

Prezence: Každý kraj si zajistí presenční skupinu.

Organizační štáb :  Náčelník štábu Petr Jelínek
Velitel soutěže Miloslav Pospíšil
Tajemník soutěže Zdeněk Pospíšil
Hlavní rozhodčí KSH Pk
Rozhodčí disciplín dle losování

Poznámka: Každé OSH deleguje 3 rozhodčí, v tomto počtu jsou i hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplíny. Cestovné bude hrazeno z rozpočtu na krajskou soutěž dorostu- hradí KSH Karlovy Vary. Rozhodčí budou po celou dobu soutěže ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS.

Soutěž proběhne v souladu se Směrnicí pro činnost dorostu SH ČMS platné od 1.9.2007 a dodatkem č. 1 schváleném ÚORM dne 1.4.2008.

Disciplíny: běh na 100m s překážkami (družstva a jednotlivci)
 štafeta 4x100m s překážkami
 požární útok – každé družstvo má možnost jednoho pokusu, každé družstvo vlastní proudnice
 test z požární ochrany (družstva a jednotlivci)
 dvojboj jednotlivců
 
Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před   i po skončení pokusů. Každý soutěžící bude mít možnost si před provedením pokusu na 100m s překážkami a štafetou 4x100m s překážkami zkontrolovat technické parametry nářadí na měřidlech, dodaných pořadatelem.

Hodnocení: V soutěži družstev postupují na Mistrovství republiky vítězové v každé kategorii, v soutěži jednotlivců postupují z každé kategorie soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech.

Časový harmonogram : 

8:00 -    9:00 hod   dojezd družstev a prezence
9:00 -    9:20 hod   porada vedoucích
9:30 -    9:50 hod   slavnostní nástup
10:00 -  12:00 hod 100 m s překážkami družstev a jednotlivců – plnění disciplíny bude probíhat současně pro všechny kategorie
12:15 - 13:45 hod požární útok (Dorci, Dorky)-požární útok bude probíhat na dvou stavech, dvojboj jednotlivců 
14:00 - 15:30 hod   štafeta 4 x 100m  (Dorci, Dorky)
10:00 – 15:00 hod test z požární ochrany – družstva a jednotlivci budou nastupovat na plnění disciplíny průběžně celou uvedenou dobu
16:00 hod    slavnostní vyhlášení výsledků
 
Výše uvedený časový harmonogram může být velitelem soutěže upraven dle časového vývoje soutěže.      

Podmínky účasti:

· Vyplněnou přihlášku, potvrzenou příslušným OSH, zašlou jednotlivá družstva a jednotlivci nejpozději do 6. června 2008 na adresu OSH Cheb, 17. listopadu 30,      350 01 Cheb
· Při presenci odevzdají vedoucí družstev a jednotlivců:
- v případě změn doplněnou přihlášku
- všech členů družstva a jednotlivců členské průkazy SH ČMS s fotografií, občanské průkazy nebo cestovní pasy, u 13letých členů také písemný souhlas rodičů

Při nesplnění jedné z podmínek nebude závodník připuštěn k soutěži !

Charakteristika: Družstva zašlou charakteristiku společně s přihláškou na výše uvedenou adresu.

Stravování:  Zajištěno na stadiónu.

Ubytování: V prostoru sportovního areálu je možnost postavení vlastních stanů. Prostor nebude uzavřen, pořadatel neručí za majetek družstev a jednotlivců.

Zdravotní služba : ZZS Aš


Zdroj: Stanislav Šimral