Bookmark and Share

Členská valná hromada SDH Strážov

Vydáno dne 25. 03. 2008 (6192 x přečteno)

Dne 21.3.2008 od 19.00 hod. proběhla členská valná hromada SDH Strážov.Valnou hromadu zahájil starosta sboru .který přivítal všechny přítomné hasiče a hasičky . Ověřovateli zápisu byli zvoleni p.Marie Benešová a p .Jiřina Studničková.


Starosta spolu s hospodářem seznámily členskou základnu se ziskem z plesu.Čistý zisk bude použit na dovybavení nové CAS. V průběhu měsíce března byla našimi členy nově nastříkána CAS 25 ,dříve v barvě khaki.V současné době probíhají na vozidle dokončovací práce. Po dokončení bude na nový lak připraveno vozidlo Volkswagen transportér.Velitel sboru J.Kiesenbauer poděkoval všem členům za odvedenou práci. Spolu se starostou apelovali na všechny členy ,aby se svěřenou technikou zacházeli co nejsvědomitěji.Starosta seznámil všechny přítomné se závěry jednání VVH okrsku Strážov.Poté předal materiály veliteli sboru včetně CD na pomoc sborům a obcím.Velitel sboru informoval přítomné o výběrovém řízení na novou CAS. Vozidlo TATRA bude zhotoveno v THT Polička v současné době jsou podepsány smlouvy a výroba bude zahájena v dubnu.Dne 24.5.2008 náš sbor pořádá na hasičském cvičišti od 13.00 hod.okrskovou soutěž.Zajistíme řádný průběh soutěže včetně občerstvení. Vedoucí mládeže J.Adamec ml. informoval přítomné o práci s mládeží o účasti M.H.na soutěžích. V současné době ve sboru evidujeme 23 dětí. Seznámil nás rovněž s prací VV OSH ČMS v Klatovech. Požádal o možnost vedení evidence členské základny dle programu,který sbor obdržel. Z našich řad nikdo nevznesl námitku.Během měsíce dubna naši členové vymalují prostory garáží v hasičské zbrojnici. O patronát na této činnosti byl požádán M. Kopecký ,který má v této oblasti dostatek zkušeností. Starosta sboru požádal o pomoc mladé členy při přípravě a stavění máje.Případně o zabezpečení programu pro děti.Naše žádost o změnu územního plánu na hasičském cvičišti schválilo zastupitelstvo města Strážov. V průběhu roku je nutné část cvičiště odvodnit a dát do pořádku sociální zařízení. Usnesení valné hromady bylo přítomnými schváleno. Dle podkladů jednatelky SDH A. Tomanové připravil K.Fürbacher.


Zdroj: Furbacher.Karel@seznam.cz