Bookmark and Share

CAS 20 – T815 4x4.2

Vydáno dne 08. 10. 2008 (6758 x přečteno)

CAS 20 – T815 4x4.2 se svojí koncepcí řadí mezi cisterny pro zásah vodou nebo pěnou. Je to speciální vozidlo určené k hašení požáru vysoce hořlavých látek.

Automobil je postaven na dvounápravovém podvozku T815-230R55/411 a je vybaven odstředivým čerpadlem THT TO 3000, vodní nádrží o objemu 4 000 l a nádrží na pěnidlo o objemu 300 l. Vozidlo je určeno pro přepravu šestičlenné posádky.


IDENTIFIKACE VOZIDLA
Výrobní štítek nástavby se nachází na přední stěně nástavby na pravé straně ve směru jízdy. Na výrobním štítku jsou uvedeny následující údaje:
-číslo typového schválení
-typ
-celková hmotnost
-hmotnost na nápravy
-výrobní číslo
-objem cisterny (m3)
-průtok čerpadla (l/min)
-dopravní tlak čerpadla (kPa)
-rok výroby
-celková hmotnost přípojných vozidel brzděných – nebrzděných (kg)

UMÍSTĚNÍ VOZIDLA
Prostor umístění vozidla (dle podmínek uživatele vozidla) musí umožnit výjezd vozidla bez ohledu na vnější klimatické podmínky, denní či noční dobu. Prostor pro parkování vozidla doporučujeme mít vybaven přípojkou pro připojení na zásuvku konzervačního dobíjení akumulátorových baterií podvozku a přípojkou pro doplňování vzduchu do vzduchové soustavy podvozku.

TECHNICKÉ ÚDAJE 
ROZMĚRY VOZIDLA

délka 8 110 mm
šířka 2550mm
výška 3 100 mm

KAROSERIE
kabina řidiče jednoprostorová, sklopná počet míst k sedění 1+5 karoserie nástavby uzavřená

ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ -ČERPADLO THT TO 3000
jmenovitý průtok -nízkotlak 2 000 l.min-1
jmenovitý manometrický tlak 1,0 MPa
jmenovitá sací výška 3 m
jmenovitý průtok -vysokotlak 250 l.min-1
jmenovitý manometrický tlak -vysokotlak 4,0 MPa

NÁDRŽE
objem nádrže na vodu 4 000 l
objem nádrže na pěnidlo 300 l

PRŮTOKOVÝ NAVIJÁK (V ZADNÍ SKŘÍNI)
pohon navíjení hadice elektromotor hadice DN 25 délka 60 m pistolová proudnice AWG

GENERÁTOR ELEKTRICKÉHO PROUDU
Typ GEKO 6402
Pohon spalovací motor
Napětí 230 V/400 V
Výkon 5,2 kVa/6,1 kVa

 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
Typ TEKLITE TF 340
Výsuv pneumatický
Výška nad úrovní terénu cca 5000 mm
Počet reflektorů 4x 500W 

ASANAČNÍ LIŠTA
Počet trysek 13 Ovládání vypínačem z kabiny řidiče

STŘEŠNÍ LAFETOVÁ PROUDNICE
Pracovní rozsah otáčení: horizontálně 360°. Sklon proudnice omezeno účelovou karoserií vozidla. Ovládání ruční


Zdroj: Honza -Strážov