Bookmark and Share

CAS 20 – T815 4x4.2 - školení

Vydáno dne 08. 10. 2008 (6398 x přečteno)

Dne 18.10.2008 proběhne řádné seznámení a zaškolení s novou  CAS-20. Sraz bude v 9.00 v hasičské zbrojnici. Prosím o účast všech strojníků a hasičů, kteří s touto cisternou budou pracovat. Proč?


Tyto informace pro uživatele slouží k seznámení s vozidlem a jeho možnosti použití. Neodborný zásah může vést k ohrožení života. Dále může dojít k poškození vozidla a jiným věcným škodám.


• Cisternovou automobilovou stříkačku lze provozovat pouze podle stanoveného návodu.
• Cisternovou automobilovou stříkačku lze používat pouze v těch případech, pro které je určen.
• Udržujte cisternovou automobilovou stříkačku a požární příslušenství stále v bezvadném stavu.
Neuvádějte jej do provozu, jestliže se objeví bezpečnostně-technické návady.
• Kontrolujte pravidelně připravenost k zásahu, funkci a bezpečnost automobilu i požárního příslušenství. Běžné opravy a seřizovací práce přenechejte výrobci.
• Zajistěte, aby s požárním příslušenstvím pracoval vyškolený personál.
• Požární příslušenství používejte pouze v těch případech, pro které je určeno. Po každém použití jej řádně zkontrolujte.
• Při práci s požárním příslušenstvím používejte ochranný oděv a vybavení.
• Požární příslušenství uložte a zajistěte v dopravní poloze vhodným způsobem tak, aby při jízdě zůstalo na svém místě a aby byla dodržena co nejnižší hranice vnitřního hluku.
• Úložné schrány musí být při jízdě uzavřeny.

ŠKOLENÍ A KVALIFIKACE

POZOR!!!
Neodborná obsluha a údržba může vést k těžkým úrazům!
• Bezpečný zásah je možný pouze v případě, když obsluhu a údržbu provádí vyškolená obsluha.
• Nechte provádět obsluhu a údržbu pouze personálem, který byl poučen a zaškolen.
• I při zásahu dbejte na to, že cisternovou automobilovou stříkačku nesmí obsluhovat neoprávněná osoba.
• Postup obsluhy zautomatizujete a prohloubíte stálým opakováním. Jednotlivé instruktáže nestačí. Bezpečný zásah zaručí častá cvičení a školení.

RESPEKTOVÁNÍ INFORMACÍ

POZOR!!!
Bezpečný zásah je možný pouze v případě, když jsou respektovány všechny informace nutné
pro bezpečný provoz: návody, označení, varovné štítky a ostatní předpisy.
• Před provozem si důkladně přečtěte návod obsluhy.
• Přečtěte si návody k obsluze požárního příslušenství.
• Všechny návody k obsluze vozte vždy sebou.
• Přečtěte si všechny zvýrazněné rámečky v návodu k obsluze a řiďte se jimi.
CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA
Při startování pomocí vnějšího zdroje nesmíte použít síťový zdroj o vyšším napětí než 30V ss,
jinak dojde k poškození elektronických řídících jednotek!


• Před zapnutím pomocného pohonu musí být ve vzduchovém okruhu minimální pracovní tlak (600 kPa)!
• Zkontrolujte, zda je vozidlo zajištěno proti pohybu (musí být zatažena parkovací /ruční/ brzda)!
• Při obsluze cisternové automobilové stříkačky z místa čerpacího zařízení musí být automobil zabezpečen proti samovolnému pohybu parkovací /ruční/ brzdou, klíny,…).
• Je zakázáno stát při couvání mezi vozidlem a překážkou!
• Je zakázáno nastupovat (vystupovat) během pohybu automobilu!
• Je zakázáno otevírat dveřeběhem pohybu automobilu!
• Je zakázáno nechávat motor v chodu v uzavřené místnosti bez ostatečného větrání!
• Při chodu motoru nenechávejte otevřené dveře nebo stažená okna kabiny řidiče!
• Při jízdě s vozidlem mějte plně naplněné nebo úplně vypuštěné nádrže na hasivo (voda, pěnidlo).
• Při jízdě s poloprázdnými nádržemi se zvyšuje riziko nehody. Pokud budete muset jet s poloprázdnými nádržemi, tak omezte maximální rychlost na 50 km.h-1 .


HORNÍ PLOŠINA

• Při pohybu na horní plošině dbejte zvýšené opatrnosti!
• Výstup na horní plošinu provádějte pouze, stojí-li vozidlo na rovině a je-li abezpečeno proti samovolnému pohybu!
• Je zakázáno zdržovat se na horní plošině při pohybu automobilu!
• Při nastupování (vystupování) do kabiny řidiče nebo při výstupu na horní plošinu při zhoršených klimatických podmínkách (déšť, sníh, bahno…) dbejte zvýšené opatrnosti.
• Na horní plošině se mohou současně zdržovat max. dvě osoby!


Zdroj: Dokumentace THT, s.r.o.