Bookmark and Share

3.4.2009 První pátek v měsíci

Vydáno dne 04. 04. 2009 (5850 x přečteno)

Nastal první pátek v měsíci a mi, místo pravidelné brigády, jsme se rozhodli udělat kondiční jízdy. Sešli jsme se ve složení: Jindřich Kiesenbauer, Vlastimil Fürbacher, Zdeněk Beneš a Daniel Chaluš.


Po propláchnutí kanálu a opětovném napuštění TATRY jsme vyrazili na kondiční jízdy: Strážov-Dešenice-Nýrsko-Janovice-Klatovy-Strážov. Jako první se volantu ujal Zdeněk Beneš. Kousek za Strážovem si uvědomíme, že bychom měli jet v hasičském úboru, ale již se nebudeme vracet.

   Na odpočívadle za Nýrskem se volantu ujímá Daniel Chaluš. Po menších problémech vyráží na cestu Nýrsko-Janovice. Při přejezdu mostu oči posádky, kromě plně koncentrovaného řidiče , spatří požár v lese a po diskuzi jsme se usnesli, že lesáci pálí větve.

   Dorazili jsme do Janovic a Daniela CHaluše vystřídá Vlastimil Fürbacher. Rozhodli jsme se kousek vrátit a pozdravit janovické hasiče u jejich bývalé hasičské zbrojnice.  Při příjezdu ke stopce u autobusového nádraží zaslechneme v rádiu, že mýtina, kterou jsme sledovali, doopravdy hoří. Neváhali jsme a vyrazili nýrskému sboru na pomoc. Hned za námi vyrazili i janovičtí dobrovolníci. U křižovatky ke Starému Lázu (inkriminované místo požáru lesa) se střetneme s nýrským sborem a pouštíme je před nás. Při příjezdu na místo jsme si uvědomili, že to nebude žádná sranda. K požáru se muselo vybíhat do kopce trnitým terénem. Chvíli po příjezdu k požáru dorazil i Aleš Matějka, který nám dovezl patřičný úbor. Naše jednotka doplňovala vodu a byla v záloze.

   Asi kolem 9 hodiny večerní nám bylo oznámeno velitelem zásahu, že se může odebrat na cestu domů. Při příjezdu jsme TATRU naplnili, umyli a nechali odpočinout po dobře vykonané práci.